Apie knygyną

Šv. Kazimiero knygynas Kaune, Vilniaus g. 3
1992 m. birželio 17 d. Kauno arkivyskupijai grąžintose patalpose Kaune, Rotušės a. 23, buvo atkurtas Šv. Kazimiero knygynas. Knygyną įsteigė Tarpdiecezinės katechetinės komisijos Kauno skyrius.Katechetinė komisija rūpinosi rengti tikybos mokytojus ir katechezuoti. Šv.Kazimiero knygynas ėmė platinti reikalingą religinę, psichologinę, etinę, pedagoginę literatūrą, devocionalijas ir kitus religinio pobūdžio reikmenis.
2001 m. vasario 1d. knygynas persikėlė į patalpas Vilniaus g. 3, kur veikia ir dabar. Nuo 2009 m. knygynas priklauso Kauno arkivyskupijos kurijai ir leidyklai Katalikų pasaulio leidiniai.