Literatūra

Pas mus galite įsigyti naujausios dvasinės, teologinės,filosofinės, psichologinės, grožinės literatūros:

• Šventasis Raštas
• Aktualiausi Bažnyčios dokumentai
• Knygos apie krikščionybės ir Katalikų Bažnyčios istoriją
• Maldynai, giesmynai, bei knygos apie įvairias maldos praktikas
• Knygos padedančios suprasti Eucharistijos prasmę
• Metodinė medžiaga mokytojams katechetams
• Šventųjų biografijos ir raštai
• Psichologinė literatūra, padedanti įvertinti, bei įveikti gyvenimo sunkumus
• Literatūra apie santuokinį gyvenimą, bei vaikų auklėjimą
• Literatūra vaikams (vaikiškos Biblijos su paveikslėliais, pasakos, klasikų kūriniai, rankdarbių knygos)
• Filosofija, istorija
• Laisvalaikio literatūra